Tỷ giá Ngoại tệ chuyển đổi Máy tính

USD to EUR máy tính tỷ giá hối đoái

Buy & sell Crypto in minutes
Join the world's largest crypto exchange - Binance. You get 10% of the commission!

Máy tính tiền trực tuyến

Trình chuyển đổi tiền tệ curvert.com cung cấp tỷ giá hối đoái cho khoảng 165 quốc tế Fiat & Cryptokurrencies. Chọn nguồn mong muốn và tiền tệ đích trong hai danh sách của công cụ chuyển đổi tiền tệ và nhập số tiền mong muốn để có được tỷ giá hối đoái hiện hành. Các kết quả của bộ chuyển đổi tiền tệ có sẵn dưới dạng bảng biểu rõ ràng.

Chuyển đổi tiền tệ cho trang web của bạn?

Bạn muốn tích hợp công cụ chuyển đổi tiền tệ của mình trên trang web của mình? Không có vấn đề gì - chúng tôi rất vui khi cung cấp cho bạn phiên bản chuyển đổi tiền tệ của riêng bạn! Chỉ cần liên hệ với chúng tôi và gửi cho chúng tôi chi tiết liên lạc của bạn và URL của trang web để: info@big-click.com

Giới thiệu về bộ chuyển đổi tiền tệ

Công cụ chuyển đổi tiền tệ từ curvert.com là công cụ lý tưởng cho các thương nhân, du khách và người mua sắm trực tuyến.
Với công cụ chuyển đổi tiền tệ, bạn có thể chuyển đổi số tiền giữa các loại tiền tệ tùy ý với tốc độ cực nhanh. Tổng số 160+ loại tiền tệ khác nhau có sẵn cho công cụ chuyển đổi tiền tệ.
Chọn Bắt đầu và Mục tiêu Tiền tệ từ danh sách và nhập số tiền mong muốn vào trường được cung cấp. Sau khi xác nhận, bộ chuyển đổi tiền tệ sẽ cho bạn kết quả ngay lập tức. Kết quả được cung cấp bởi công cụ chuyển đổi tiền tệ được hiển thị dưới dạng bảng biểu rõ ràng.

Thông tin chung về tiền tệ

Mọi người đã sử dụng tiền tệ kể từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Ở dạng kim loại như đồng, bạc, thiếc, vàng và hạt như trao đổi, phương tiện thanh toán, đồng hồ giá trị và kho giá trị.
Những đồng tiền đặt hàng đầu tiên đã được khoảng 2.500 năm và tiền giấy trong khoảng 1.000 năm. Có hơn 160 loại tiền tệ của Fiat có thể được giao dịch trên thị trường ngoại hối theo tỷ giá hối đoái liên tục thay đổi.
Thị trường ngoại hối thực hiện khối lượng giao dịch lớn hơn tín dụng hoặc thị trường chứng khoán. Các loại tiền tệ quan trọng nhất trên thế giới là đồng đô la Mỹ, đô la Mỹ, đồng bảng Anh và yên Nhật.