NEO đến BTC - chuyển đổi tiền tệ NEO to Bitcoin

Bộ chuyển đổi NEO to Bitcoin của chúng tôi được cập nhật với tỷ giá từ 23.04.2019. Nhập bất kỳ số tiền nhất định được chuyển đổi trong hộp ở bên trái của NEO. Sử dụng các đơn vị tiền tệ "Swap" -Bảng nhập để làm cho Bitcoin loại tiền tệ mặc định. Nhấp vào Bitcoin hoặc NEO để chuyển đổi giữa các loại tiền tệ đó và tất cả các đơn vị tiền tệ khác.

NEO to Bitcoin máy tính tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái được cập nhật: 23.04.2019 05:16
1 NEO
=
0,00202 BTC (₿)
1 NEO = 0,002015 BTC
496,238512 BTC = 1 NEO
Ethereum31,517 ETH
Ripple16.684,405 XRP
Litecoin70,154 LTC
KHÔNG84.309,415 XEM
Stellar Lumens47.730,151 XLM
EOS1.031,449 EOS
IOTA17.442,711 MIOTA
DASH44,021 DASH
Tiền tệ79,106 XMR

Một cryptocurrency là gì?

Cryptokurrencies là phương tiện kỹ thuật số thanh toán hoạt động như một phương tiện trao đổi theo các nguyên tắc mật mã để đảm bảo giao dịch và kiểm soát việc sản xuất tiền tệ.

Tiền tệ kỹ thuật số, tiền tệ thay thế và tiền tệ ảo là các điều khoản thay thế cho các bí mật.

Cho đến nay, hàng trăm bí mật - cái gọi là Altcoins - đã được tạo ra.

Bitcoin và các công cụ phái sinh của nó sử dụng quyền kiểm soát phi tập trung so với các hệ thống tiền / ngân hàng trung ương tập trung.

Kiểm soát phi tập trung đề cập đến việc sử dụng cơ sở dữ liệu giao dịch blockchain trong vai trò của một sổ cái phân phối.