NEO đến BTC - chuyển đổi tiền tệ NEO to Bitcoin

Bộ chuyển đổi NEO to Bitcoin của chúng tôi được cập nhật với tỷ giá từ 22.02.2019. Nhập bất kỳ số tiền nhất định được chuyển đổi trong hộp ở bên trái của NEO. Sử dụng các đơn vị tiền tệ "Swap" -Bảng nhập để làm cho Bitcoin loại tiền tệ mặc định. Nhấp vào Bitcoin hoặc NEO để chuyển đổi giữa các loại tiền tệ đó và tất cả các đơn vị tiền tệ khác.

NEO to Bitcoin máy tính tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái được cập nhật: 22.02.2019 11:03
1 NEO
=
0,00221 BTC (₿)
1 NEO = 0,002205 BTC
453,514739 BTC = 1 NEO
Ethereum26,796 ETH
Ripple12.420,978 XRP
Litecoin80,592 LTC
KHÔNG90.476,627 XEM
Stellar Lumens43.957,692 XLM
EOS1.030,297 EOS
IOTA13.158,464 MIOTA
DASH46,316 DASH
Tiền tệ76,762 XMR

Một cryptocurrency là gì?

Cryptokurrencies là phương tiện kỹ thuật số thanh toán hoạt động như một phương tiện trao đổi theo các nguyên tắc mật mã để đảm bảo giao dịch và kiểm soát việc sản xuất tiền tệ.

Tiền tệ kỹ thuật số, tiền tệ thay thế và tiền tệ ảo là các điều khoản thay thế cho các bí mật.

Cho đến nay, hàng trăm bí mật - cái gọi là Altcoins - đã được tạo ra.

Bitcoin và các công cụ phái sinh của nó sử dụng quyền kiểm soát phi tập trung so với các hệ thống tiền / ngân hàng trung ương tập trung.

Kiểm soát phi tập trung đề cập đến việc sử dụng cơ sở dữ liệu giao dịch blockchain trong vai trò của một sổ cái phân phối.